"ดิจิทัลดีท็อกซ์" พักจากดิจิทัลทำเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น?

© สนับสนุนโดย PPTVHD36 ยุคดิจิทัล โลกดิจิทัล และล่าสุดกับ Metaverse คือสิ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แต่ยังคงมีคนที่เชื่อว่า หากเราได้พักจ...

Source: