ฝันเห็นนกแต่ละพันธุ์ มีความหมายอย่างไรบ้าง

นกจัดเป็นสัตว์ที่มีสัญลักษณ์ถึงความอิสระ และโลดโผน เมื่อต้องแปลความหมายการฝันเห็นนกตามความเชื่อของคนไทยส่วนหนึ่งจึงเชื่อมโยงอุปนิสัยขอ...

Source: