“มาริษา เจียรวนนท์” บนเส้นทางรังสรรค์ อาหารเพื่อสังคม ผ่านมูลนิธิ CHEF CARES

© Matichon ภาพประกอบข่าว “มาริษา เจียรวนนท์” บนเส้นทางรังสรรค์ อาหารเพื่อสังคม ผ่านมูลนิธิ CHEF CARES © Matichon ภาพประกอบข่าว   “อาหาร” เป็นได้มากกว่าการ...

Source: