ไอติม พริษฐ์ เชื่อ STARTDEE ยังแรงไปได้ต่อ แม้พ้นยุคโควิด-19

© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ StartDee สตาร์ทอัพด้าน Education Technology หรือ EdTech เชื่อตลาดการศึกษาออนไลน์ยังไปได้ต่อ แม้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วก็ตาม...

Source: