รหัสไปรษณีย์ประเทศไทย 77 จังหวัด ครบถ้วนในที่เดียว

รหัสไปรษณีย์เป็นกลุ่มตัวเลขที่กำหนดปลายทางส่งพัสดุ เพื่อการคัดแยกที่ถูกต้องและรวดเร็ว ประกอบด้วยเลข 5 ตัว โดย 2 ตัวแรกหมายถึงจังหวัด และ 3 ตัว...

Source: