จ้างแรงงานซ่อมแซม บำรุงรักษางานชลประทาน

© สนับสนุนโดย เดลินิวส์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงเกษต...

Source: