ปั้น “ยุวประมง” ปกป้องทรัพยากรสัตว์น้ำ

© สนับสนุนโดย เดลินิวส์ นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในดูแล อนุรักษ์ ฟ...

Source: