"ลายวิจิตร"ผุดไอเดียสร้างผลิตภัณฑ์ลดของเสียมุ่งแนวทาง"ZERO WASTE"

พีระศิลป์ ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลายวิจิตร จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีไอเดียที่ลดของเสียจากการทำงานให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste โดยจะออกแบบไม้บันได พื้นไม้ จากความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตด้วยกระบวนการ Zero Waste มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อีกทั้งยังมีแนวทางการจัดการเศษไม้ที่เหลือจากการผลิตบันไดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ชื่อ ลลิต บาย ลายวิจิตร โดยเป็นเฟอร์นิเจอร์แนวมินิมอล 

ซึ่งมีแนวคิดที่เน้นการนำกลับมาใช้ซ้ำ การลดของเหลือ การใช้ประโยชน์ให้ครบวงจร การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต มาเพิ่มไอเดีย ใส่ดีไซน์ ให้เกิดเป็นสินค้าตกแต่งบ้าน 

"ลลิต บาย ลายวิจิตร ไม่ใช่แค่สร้างมูลค่าจากวัสดุที่เหลือตามแนวคิด Zero Waste แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ขึ้น" 

 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯยังมีโครงการ Sunlight Harvesting ซึ่งกำลังวางแผนที่จะใช้พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร เพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนโรงงานผลิตบันไดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างการผลิต เพราะมองถึงการดึงศักยภาพการใช้พลังงานสะอาดนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว และเพื่อเพิ่มความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

โดยคาดหวังว่าภารกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งบริษัทฯจะมุ่งเป็นแถวหน้าของนวัตกรรม และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้

2023-11-20T01:31:31Z dg43tfdfdgfd