สีสันประกวดส้มจุกผลไม้พื้นเมืองอำเภอจะนะ

สีสันประกวดส้มจุกผลไม้พื้นเมืองจะนะ เร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์เป็นพืชอัตลักษณ์ของอำเภอไม่ให้สูญพันธุ์
      สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ปี 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีทั้ง มะพร้าวแก่และมะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำว้า ฟักทอง แตงโมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ข้าวโพดหวาน และส้มจุกพันธุ์พื้นเมือง พืชผักสวนครัวในภาชนะ     โดยเฉพาะการประกวดส้มจุกพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ของอำเภอจะนะเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ส้มสายพันธุ์นี้ให้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง เนื่องจากในปัจจุบันนี้พื้นที่ในอ.จะนะ มีเกษตรกรปลูกส้มจุกประมาณ 90 รายในพื้นที่ 200 ไร่ และทางสำนักงานเกษตรอำเภอจะนะได้เร่งดำเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์ตามโครงการฟื้นฟูพืชอัตลักษณ์ของอำเภอจะนะ     สำหรับผลผลิตส้มจุกพันธุ์พื้นเมืองจะนะ ผลมาตรฐาน 4 ผลต่อ 1 กิโลกรัม ๆละ 200 บาท ซึ่งเป็นราคาที่พ่อค้ามารับซื้อจากสวน เนื่องจากส้มจุกพันธุ์พื้นเมืองต้องใช้ระยะเวลา 8 เดือนหลังออกดอกจนส้มสุกเต็มที่ให้รสชาติหวาน อร่อย ความหอมของกลิ่นและเก็บขายตกราคาผลละ 50 บาท   ในการประกวดส้มจุกพันธุ์พื้นเมืองจะนะ มีเกษตรกรส่งส้มจุกเข้าร่วมประกวด 29 ราย เนื่องจากในช่วงนี้ส้มจุกยังไม่สุกและยังไม่ถึงเวลาเก็บผลผลิต โดยต้องใช้เวลาอีก 1-2 เดือน ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้     นางอัจฉรา ทองประดับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอจะนะ กล่าวว่า สำหรับส้มจุก ซึ่งเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาและอำเภอจะนะ ปีนี้เราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพืช GI หรือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชื่อก็คือ ส้มจุกจะนะ และจะส่งเสริมให้เกษตรกรขอรับสัญลักษณ์ GI เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป้าหมายก็ไม่น้อยกว่า 50 ราย     ในปีที่แล้ว มีเกษตรกรที่ได้รับเครื่องหมาย GI และนำไปใช้แล้ว 10 ราย ในปีนี้เราก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรมาขอรับมาตรฐาน GI เพื่อนำไปใช้เพิ่มมูลค่าของส้มจุกให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมพื้นที่ปลูกให้เพิ่มมากขึ้น มีการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษาส้มจุก ผ่านขบวนการของการส่งเสริมการเกษตรในระบบแปลงใหญ่ เพราะว่าอำเภอจะนะ มีแปลงใหญ่ส้มจุกอยู่แล้ว โดยมีสมาชิกหลักๆอยู่ 30 ราย ในปีนี้ก็จะขยายผลเพิ่มขึ้น      
ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th Twitter : https://twitter.com/innnews Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news LINE Official Account : @innnews

2023-05-26T02:09:09Z dg43tfdfdgfd