ช่วยเหลือ “ตัวนิ่มแม่ลูก” หนีแล้ง หลงป่า คืนสู่ธรรมชาติ

ช่วยเหลือ “ตัวนิ่มแม่ลูก” หนีแล้ง หลงป่า คืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 17 มีนาคม  นายประวิทย์ ใจคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย รับมอบตัวลิ่น หรือ ตัวนิ่ม จำนวน 2 ตัว จากนางทองจันทร์ อินต่อม เพื่อให้นำมาบริบาลและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

นางทองจันทร์ อินต่อม แจ้งว่า พบ ตัวลิ่น หรือ ตัวนิ่ม สองแม่ลูกดังกล่าว ตนเองและญาติๆ  ในสวนส้มของตัวเอง ซึ่งอยู่ในท้องที่บ้านวังเบอะ หมู่ที่ 3 ตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งขณะนั้นตนเองและญาติได้เข้าไปดูสวนส้มซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ป่าชุมชน ตนเองได้ยินเสียงสุนัขเห่าจึงเข้าไปดูก็พบว่าสุนัขกำลังเห่าตัวลิ่น หรือ ตัวนิ่มอยู่ ตนเองและญาติเกรงว่าตัวลิ้น หรือตัวนิ่ม จะได้รับอันตราย จึงได้ทำการช่วยเหลือ และนำมาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อดูแล บริบาล และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ซึ่งมีความอุดมสมูรณ์ต่อไป

จากการสอบถามเพิ่มเติม พบว่าพื้นที่ป่าที่อยู่ติดกับสวนส้มนั้นมีความแห้งแล้งมาก และมีไฟป่าเกิดขึ้น จึงคาดได้ว่าตัวลิ่น หรือตัวนิ่ม สองแม่ลูกดังกล่าว ได้หนีออกมาหาน้ำและอาหารแต่ก็มาเจอกับสุนัขเจ่าของเสียงเห่านั้นเสียก่อน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ได้ตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น พบว่าตัวลิ่น หรือตัวนิ่ม ทั้ง 2 ตัว มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีร่องรอยของบาดแผล หรือว่าได้รับบาดเจ็บ จึงทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบริเวณป่าลำห้วยแม่เกิ๋ง ซึ่งอยู่ภายในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เนื่องจากป่าบริเวณนี้ มีความสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสำหรับตัวลิ่น หรือตัวนิ่ม (มด ปลวก) อยู่หลายจุด และที่สำคัญ มีความปลอดภัยจากการลูกล่าหรือทำอันตราย

สำหรับตัวลิ่น หรือ ตัวนิ่ม เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ห้ามล่า ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยจึงเหมาะสำหรับสัตว์ป่าที่หนีความแห้งแล้ง หนีภัยที่ถูกคุกคามด้วยไฟป่า ในช่วงนี้ท่านใดที่พบสัตว์ป่าพลัดหลงสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่)โทรศัพท์ 054 626881 หรือ สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362

2023-03-18T03:04:12Z dg43tfdfdgfd